уторак, 15. новембар 2016.

SRPSKI TELEGRAF OD 12.11. DO 15.11.2016.

 Autor anagrama Zoran Radisavljević
Autor rebusa Miroslav Cvetković
  Autor anagrama Zoran Radisavljević
Autor rebusa Miroslav Cvetković
 Autor anagrama Zoran Radisavljević
Autor rebusa Miroslav Cvetković

Нема коментара: