среда, 02. новембар 2016.

STRANI ENIGMATSKI ČASOPISI

ЛОНДОН: Насловна страна штампана на 250 грамском кунздруку, а унутрашње стране на 80 грамском фином папиру. Има 68 страна, 90 % су скандинавке са обавеѕним улазом у рубна поља и стрелицама за обележавање правца уписивања решења.

---------------------------------------------------------------------------------
НЕМАЧКА: насловна страна веома квалитетна, 52 стране, по садржају много подсећа на неке наше листове. Што се тиче скандинавки, описи су веома штури, стрелице за правац уписивања обавезне као и што већи улаз у рубна поља. Свако друго поље обавезан улаз.

---------------------------------------------------------------------------------
ПРАГ: веома скроман часопис у односу на предходне, насловне стране рађене на матираном 120 грамском папиру. Тематске скандинавке садрже најмање 2 појма везана за тему,( 3 и више ) нема уласка у рубна поља а правци уписивања нису обележени стрелицама. Теме су најчешће карикатуре.
Укупно 50 страна.

---------------------------------------------------------------------------------

Prilozi Voja Dodevski

Нема коментара: