недеља, 09. април 2017.

SKANDINAVKA - TV-MAGAZIN (dodatak subotom u novosadskom dnevnom listu "DNEVNIK") (22)

Novosadski dnevni list "Dnevnik", 30.03.2013.

Нема коментара: