четвртак, 08. јун 2017.

ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА"Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката под насловом

"ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА".

Такмичење се организује у следећим дисциплинама:
1. Чист словни ребус
(једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус
(са словима, бројевима, знацима, симболима)
3. Индирект у свим варијантама

Општа такмичарска правила:
1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава
по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно
представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима,
али и на основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост,
духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада,
тј. разлика између броја слова решења и броја слова у поставци.
6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним
или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање
одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције биће
дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

Општи услови конкурса:
1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке
жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (за Мирослава
Лзаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3,
стан 26.
5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити иденти-
фикацију шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском
адресом и бројем телефона.
6. Рок за слање радова је 30. новембар 2017. године.

Београд, 31. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

Нема коментара: