четвртак, 08. јун 2017.

SKUPŠTINA EK "NOVA ZAGONETKA"

ЗАКАЗАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СKУПШТИНА ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА"

Београд, 6. јуни 2017. године

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

У суботу, 17. јуна 2017. године, у времену од 11,00 – 15,00 часова, одржаће се редовна Годишња скупштина Енигматског клуба «Нова загонетка» из Београда (шеснаеста по реду, укључујући и оснивачку).
Седница Скупштине клуба одржаће се у Београду, у просторијама Геронтолошког центра Београд – Радна јединица дневни центри и клубови, «Стари град II», Светогорска 14 (угао са Влајковићевом улицом, у близини «Атељеа 212»), са почетком у 11,30 часова.
Позивају се сви чланови клуба, као и позвани гости, да својим присуством увеличају овај скуп и својим активним учешћем допринесу његовом квалитетнијем и ефикаснијем раду.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

1. Поздравна реч, отварање седнице и усвајање дневног реда;
2. Избор Радног председништва, записничара и оверача записника;
3. Ин  меморијам (Срећко Дивковић, Петар Јовановић,
Михајло Милановић, Војислав Цветковић, Владимир Бован,
Синиша Симоновић, Милорад Радуновић и Радивој Попов)
4. Извештај о раду за протекли период;
5. План рада за наредни период;
6. Финансијски извештај за протекли период;
7. Финансијски план за наредни период;
8. Педесет бројева клупског «Весника»;
9. Осми «Меморијал Србољуба Станковића»;
10. Проглашење победника на анграмском тамичењу и додела
награда, као и клупских захвалница за верност и сарадњу;
11. Односи са Енигматским клубом «Кикинда»;
12. Друга актуелна проблематика.

Напомена:

Уз захвалност за разумевање, молимо позване да уваже следеће:
1. Због неповољне финасијске ситуације, Клуб ће обезбедити присутнима
само скроман ручак, после завршетка радног дела седнице;

2. Све поруџбине пића иду на рачун наручиоца и плаћају се одмах;
3. Исто тако, за чланове клуба из унутрашњости Клуб није у могућности да
обезбеди и плаћање путних трошкова.

П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В О
ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА «НОВА ЗАГОНЕТКА»

Нема коментара: