петак, 28. децембар 2018.

NOVA KNJIGA MIROSLAVA LAZAREVIĆA

Мирослав Лазаревић 
РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА
К – П
А5 формат, страна 255, ћирилица, Београд, 2018.
Друга књига РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, са појмовима који почињу словима К – П, у издању Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА и Издавачке куће АЛМА, као седма књига у едицији МАЛА ЕНИГМАТСКА БИБЛИОТЕКА, на 255 страна региструје 3.264 одреднице мушког облика етника из наше земље и света. Под сваком одредницом дати су и женски облик етника (један или више), као и ктетик (један или више). Евидентирани су само они етници који су се могли наћи у консултованој литератури и штампи, укључујући и интернет, а то значи они који су мање или више коришћени у нашем језику. Женски облик етника и ктетик, уколико нису забележени, изведени су, уколико је то извођење било логично и у духу нашег језика.
      У речнику се могу наћи и разни облици настанка етника: архаизми, провинцијализми, енигматизми, германизми, италијанизми, турцизми, као и жаргонски, ијекавски и пежоративни облици, без обзира на њихову језичку и правописну исправност и актуелност. Ствар је корисника речника који ће од тих облика користити и у које сврхе, јер за сада не постоје никаква општа обавезујућа правила за формирање ових речи, па одлучујућу улогу има народни говор краја у коме се те речи стварају и употребљавају.
      Пошто сваки топоним, тј. властити географски појам има свог етника, јасно је да је врло тешко забележити све те речи, па је тежиште било на евидентирању што већег броја коришћених и забележених етника у нашем језику, у нашем писменом и усменом говору.
      У попис су укључени називи за људе из настањених места, области, покрајина, држава, острва и континената, из крајева око неке планине и реке, као и називи за припаднике етничких групa, племена или народа.
      Речник је илустрован са 72 грба места у Србији, чији се етници помињу у књизи, као и са 26 слика српских манастира, који су у некој вези са етницима који су наведени у књизи. Поред тога, ту су и слике 12 типичних представника народа у свету. Све слике су у боји, а њима се желело разбијање монотоније ређања одредница.
      Књига се може набавити преко издавача по цени од 500.00 динара, увећној за поштанске трошкове, уколико се она шаље поштом.
Енигматски клуб «Нова загонетка»

PS. Knjiga se može naručiti na sledeći broj mobilnog telefona 064/9452-493 (Miroslav Lazarević)

KRIŽALJKA IZ KVIZORAME BR.1387

Autor: Ranko Skopal
KVIZORAMA BR.1387, 3.11.2018.

NOVA NOVOSTI ENIGMA BR.2436 je u prodaji


ZADACI SA 34.SOZAH-a (3)


FENIKS BR.621, 25.10.2018.

SRPSKI TELEGRAF 28.12.2018.


ZADACI SA 34.SOZAH-a (2)
            FENIKS 621,  25.10.2018.

SRPSKI TELEGRAF 27.12.2018.


KVIZORAMA BR.1387четвртак, 27. децембар 2018.

уторак, 25. децембар 2018.

SRPSKI TELEGRAF od 08.12. do 25.12.2018.

08.-09.12.2018.
 10.12.2018.
 11.12.2018.
12.12.2018.
 13.12.2018.
 14.12.2018.
15.-16.12.2018.
 17.12.2018.
 18.12.2018.
19.12.2018.
 20.12.2018.
 21.12.2018.
22.-23.12.2018.
 24.12.2018.
25.12.2018.

MALA UKRŠTENICA BR.66 u prodaji

U prodaji od utorka 25.12.2018.

SUPER SKANDINAVKA BR.21 u prodaji

U prodaji od utorka 25.12.2018.

уторак, 18. децембар 2018.

субота, 15. децембар 2018.