субота, 29. децембар 2012.

5352 (РЕКОРД НАД РЕКОРДИМА)

   Вероватно се питате шта значи наслов (5352) овог пост. Читајући разне блогове, енигматске књиге, и у разговору са другим енигмата, често се чује колико је који енигмата објавио енигматских радова у енигматским часописима и другим новинама. Често се те бројке "надувају" ради своје рекламе и величања самог себе. Енигмати се фрљају са хиљадама, па чак и десетинама хиљада тобож објављених радова. Ја сам евиденцију својих објављених радова водио до 1998. године, и након тога сам престао то радим искључиво због недостатка времена и великих обавеза око припремања часописа за штампу. Сада сам био знатижељан да знам колико отприлике имам објављених радова па сам за почетак статистички обрадио 2012. годину (остале године ћу урадити постепено како будем имао времена). И дошао сам до бројке од 5352 објављена енигматска рада што је вероватно рекорд по броју објављених радова у штампаним медијима у једној години. Било би пожељно када би и други енигмати (нарочито они који имају хиљаде и хиљаде објављених радова) на овај начин приказали своју статистику објављених радова, али то се наравно неће догодити.
                                                                                                                              Миле Јанковић 

Попис часописа и новина у којима сам објављивао 2012.године.
                         ИЗДАЊА  "EN-PRESS"-а
КВИЗ СПЕЦИЈАЛ.......................266 скандинавки.
ПИРАМИДА.................................160 скандинавки.
ПИРАМИДА ЕКСТРА ...............280 скандинавки.
МИНИ ПИРАМИДА....................140 скандинавки.
ПИРАМИДА СПЕЦИЈАЛ......... 269 скандинавки.
МИНИ ЧВОР................................105 скандинавки.
ЧВОР.............................................100 скандинавки + 2 магична штита.
ЧВОР СПЕЦИЈАЛ..................... 284 скандинавки.
МИНИ ФЕНИКС......................... 120 скандинавки + 1 магични штит.
ФЕНИКС ........................................69 скандинавки + 2 магична штита.
ПРЕДАХ ......................................120 скандинавке, класичне, беле + 2 магична штита + 2 квадрата + 2 пирамиде + 6 осмосмерки.
ПРЕДАХ СПЕЦИЈАЛ................ 246 скандинавки.
МАЛА УКРШТЕНИЦА ................121 скандинавке, класичне, беле + 3 магична штита + 2 квадрата
КВИЗ ОСМОСМЕРКА................. 50 осмосмерки.
ПРЕДАХ ОСМОСМЕРКА........... 50 осмосмерки.
          
                  ИЗДАЊА "М&Б-COMMERCE"-а
МИНИ ОРБИС............................ 140 скандинавки.
МИНИ ТЕСТ................................ 120 скандинавки + 1 магични штит.
МИНИ СЕЗАМ............................ 140 скандинавки.
СЕЗАМ......................................... 210 скандинавки.
СЕЗАМОВА СКАНДИНАВКА.. 184 скандинавки + 4 магична штита.
ТЕСТ .............................................100 скандинавки.
МАЛА СКАНДИНАВКА............. 120 скандинавки.
ЗАБАВА....................................... 140 скандинавки.
ОРБИС......................................... 200 скандинавки.
СКАНДИНАВКА.......................... 210 скандинавки.
СУПЕР СКАНДИНАВКА............. 70 скандинавки.
ЕКСТРА СКАНДИНАВКА........... 70 скандинавки.
МЕГА СКАНДИНАВКА................ 70 скандинавки.
МЕГА ОСМОСМЕРКА.............. 200 осмосмерки.
СУПЕР ОСМОСМЕРКА.............. 50 осмосмерки.
ЕКСТРА ОСМОСМЕРКА............ 50 осмосмерки.

Дневни лист "Дневник"..........360 скандинавки.
ТВ-Магазин у Дневном листу "Дневник" ...52 скандинавке.
Д-Магазин у Дневном листу "Дневник"......50 скандинавка + 50 бела укрштеница.

Дневник лист "Пресс".....358 скандинавки.
...............................................................................
УКУПНО: скандинавке, класичне и беле укрштенице...........4924
                  осмосмерке .................................................................406
                  магични штитови............................................................15
                  магични квадрати............................................................5
                  пирамиде и клинови ....................................................... 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        ТОТАЛ:   5352
што значи да сам објављивао 446 рада месечно, односно 14,66 радова дневно.

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ КОЈИ ИЗЛАЗЕ У СРБИЈИ - стање на дан 31.12.2012.ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ КОЈИ ИЗЛАЗЕ У СРБИЈИ - стање на дан 31.12.2012. (који су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије):
1. ИЗДАВАЧ: "EN-PRESS", Нови Сад - 16 часописа
1. ПИРАМИДА
2. МИНИ ПИРАМИДА
3. ПИРАМИДА ЕКСТРА
4. ПИРАМИДА СПЕЦИЈАЛ
5. ПРЕДАХ
6. ПРЕДАХ СПЕЦИЈАЛ
7. ЧВОР
8. МИНИ ЧВОР
9. ЧВОР СПЕЦИЈАЛ
10. ФЕНИКС
11. МИНИ ФЕНИКС
12. МАЛА УКРШТЕНИЦА
13. КВИЗ
14. КВИЗ СПЕЦИЈАЛ
15. ПРЕДАХ ОСМОСМЕРКА
16. КВИЗ ОСМОСМЕРКА

2. ИЗДАВАЧ: "M&B-COMMERCE", Нови Сад - 16 часописа
17. СЕЗАМ
18. МИНИ СЕЗАМ
19. ОРБИС
20. МИНИ ОРБИС
21. ТЕСТ
22. МИНИ ТЕСТ
23. ЗАБАВА
24. МАЛА СКАНДИНАВКА
25. СЕЗАМОВА СКАНДИНАВКА
26. СКАНДИНАВКА
27. МЕГА ОСМОСМЕРКА
28. ЕКСТРА ОСМОСМЕРКА
29. СУПЕР ОСМОСМЕРКА
30. МЕГА СКАНДИНАВКА
31. ЕКСТРА СКАНДИНАВКА
32. СУПЕР СКАНДИНАВКА

3. ИЗДАВАЧ: "SKANDI PRESS", Нови Сад - 14 часописа
33. СКАНДИ
34. МИНИ СКАНДИ
35. СКАНДИ СПЕЦИЈАЛ
36. ЕКСТРА СКАНДИ
37. СУПЕР СКАНДИ
38. СКАНДИТЕКА
39. МИНИ СКАНДИТЕКА
40. СУПЕР СКАНДИТЕКА
41. ПРОБЛЕМ
42. МИНИ ПРОБЛЕМ
43. МИНИ ЗАГОНЕТКА
44. ЗАГОНЕТКА
45. ФАВОРИТ
     МЕГА СКАНДИ (регистрован, али није изашао први број)

4. ИЗДАВАЧ: КОМПАНИЈА НОВОСТИ, Београд - 1 часопис
46. НОВОСТИ ЕНИГМА

ИЗДАВАЧ: "MERX", Нови Сад - 4 часописа
 РЕБУС
 СКАНДИ МАГАЗИН
 ХИТ ЕНИГМА
 КВИСКО
 Сва четири часописа су престали да излазе

5. ИЗДАВАЧ: ПОЛИТИКА АД, Београд - 2 часописа
47. ЕНИГМАТИКА
48. РАЗБИБРИГА

ИЗДАВАЧ: НИП ДЕЧЈЕ НОВИНЕ - ДЕН АРТ, Горњи Милановац - 2 часописа                             
ОДМОР
EUREKA CHAMPION
Оба часописа су престали да излазе

6. ИЗДАВАЧ: ХК БОРО СКОРИЋ АД, НИИК БОРО-МАРБО АД, Лозница - 2 часописа
49. МАРБО МЕГА УКРШТЕНИЦА
50. МАРБО ПЛУС

7. ИЗДАВАЧ: "UNA-PRESS", Београд - 2 часописа
51. ОСМОСМЕРКА
52. ОСМОСМЕРКА СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ

ИЗДАВАЧ: ДИНАРА ПРЕС, Београд - 9 часописа + 1 судоку часопис (СОС СУДОКУ)
52. ИКС ТРИК
53. ИКС ПЕТИЦА
54. СОС
55. ИКС
56. СКАНДИКС
57. МИНИ ИКС
58. ИКС ТРИ
59. МАКСИ ИКС
60. СРПСКИ ЕНИГМАТСКИ КАЛЕНДАР (колико ми је познато није изашао први број)
Сви часописи су престали да излазе

8. ИЗДАВАЧ: "COLOR MEDIA ENIGMATIKA", Нови Сад - 15 часописа + 2 судоку часописа (МИНИ СУДОКУ, ЕКСТРА СУДОКУ)
53. СКАНДИ ХУМОР
54. СКАНДИ СВЕТ
55. СФИНГА
56. ОСМОСМЕРКЕ ОКТОПОД
57. ЈОКЕР
58. МОНОПОЛ
59. МИНИ СФИНГА
60. ОСМОСМЕРКЕ ОСМИЦА
61. МИНИ ОСМИЦА
62. МИНИ ОКТОПОД
63. "50 СКАНДИ"
64. ДОМИНО ЕНИГМАТИКА
65. "100 СКАНДИ"
66. МАКСИ ЈОКЕР
67. МИНИ ЈОКЕР

ИЗДАВАЧ: "ALISA PRESS", Краљево - 1 судоку часопис (ALISA SUDOKU PUZZLE)
КВИЗ АЛИСА - престао да излази

9. ИЗДАВАЧ: ДЕН ПРЕСС, Горњи Милановац
68. ЕУРЕКА
69. ЕУРЕКЕ СПЕЦИЈАЛ
70. ЕУРЕКА ПЛУС

10. ИЗДАВАЧ: СКОРДИСК ЕНИГМАТИКА, Београд - 11 часописа

71. СКОРДИСК БЛОК ЕНИГМАТИКА
72. СКОРДИСК МАЛА ОСМОСМЕРКА
73. СКОРДИСК НАША ОСМОСМЕРКА
74. СКОРДИСК СКАНДИСМЕРКА
75. СКОРДИСК СКАНДИМЕТАР
76. СКОРДИСК НАША СКАНДИ
77. СКОРДИСК СУДОКУ
78. СКОРДИСК ОСМОСМЕРКЕ
79. СКОРДИСК МИКС
80. СКОРДИСК ФОТО ОСМОСМЕРКА
81. СКОРДИСК ЕКСТРА ОСМОСМЕРКА

11. ИЗДАВАЧ: РАЗОНОДА, Београд - 1 часопис

82. РАЗОНОДА


недеља, 18. новембар 2012.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ СКАНДИНАВКИ
ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОСМОСМЕРКИ
ЧАСОПИСИ С ОСМОСМЕРКАМА У ПРОДАЈИ

ЧАСОПИСИ СА ОСМОСМЕРКАМА ВЕЛИКОГ ФОРМАТА - 52 СТРАНЕ СА КОРИЦАМАЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ У ПРОДАЈИ (6)

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ ВЕЛИКОГ ФОРМАТА - 52 СТРАНЕ СА КОРИЦАМАЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ У ПРОДАЈИ (5)

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИС ВЕЛИКОГ ФОРМАТА - 100 СТРАНА СА КОРИЦАМА


ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ У ПРОДАЈИ (4)

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИС МАЛОГ ФОРМАТА - 100 СТРАНА СА КОРИЦАМА


ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ У ПРОДАЈИ (3)

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ МАЛОГ ФОРМАТА - 68 СТРАНА СА КОРИЦАМА
ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ У ПРОДАЈИ (2)

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ МАЛОГ ФОРМАТА - 36 СТРАНА СА КОРИЦАМАЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ У ПРОДАЈИ (1)

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ МАЛОГ ФОРМАТА - 32 СТРАНЕ БЕЗ КОРИЦА
среда, 27. јун 2012.

ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ ШАМПИОН


Победник Првог првенства Србије у енигматици за 2012. годину је Зоран Радисављевић из Новог Сада.
Пласман по дисциплинама је следећи:

СКАНДИНАВКА 14X20

 1. 12 бодова - САША ЧОЛАКОВИЋ (3.000,00 динара)
 2. 10 бодова - СРЕТЕН ПЕРИЋ (2.000,00 динара)
 3.   8 бодова - МИОДРАГ ТОШИЋ (1.000,00 динара)
 4.   7 бодова – ВОЈИН КРСМАНОВИЋ
 5.   6 бодова – КРСТА ИВАНОВ
 6.   5 бодова – БРАНИСЛАВ НИКИЋ
 7.   4 бода –  ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ
 8.   3 бода – РЕШАД БЕСНИЧАНИН
 9.   2 бода – ЈОВАН НОВАКОВИЋ
 10.   1 бод – ЈОВАН ВУКОВИЋ
 11.   0 бодова –  ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ
 12.   0 бодова – ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 13.   0 бодова – ВЛАДИМИР ШАРИЋ
 14.   0 бодова – СТАНКО ЖУГИЋ


СКАНДИНАВКА 11X17

 1. 12 бодова - САША ЧОЛАКОВИЋ (1.500,00 динара)
 2. 10 бодова - РЕШАД БЕСНИЧАНИН (1.000,00 динара)
 3.   8 бодова - ВОЈИН КРСМАНОВИЋ (500,00 динара)
 4.   7 бодова – БРАНИСЛАВ НИКИЋ
 5.   6 бодова – СРЕТЕН ПЕРИЋ
 6.   5 бодова – МИОДРАГ ТОШИЋ
 7.   4 бода –  ВЛАДИМИР ШАРИЋ
 8.   3 бода –  ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ
 9.   2 бода –  ЖИВКО ДОКИЋ
 10.   1 бод – ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ
 11.   0 бодова –  РАЈКО КУЗМАНОВИЋ
 12.   0 бодова – СТАНКО ЖУГИЋ
 13.   0 бодова – ЈОВАН ВУКОВИЋ
 14.   0 бодова – ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 15.   0 бодова - КРСТА ИВАНОВ


ПИРАМИДА ОД 12 СЛОВА

 1. 12 бодова - ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ (1.000,00 динара)
 2. 10 бодова - ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (700,00 динара)
 3.   8 бодова - БРАНИСЛАВ НИКИЋ (500,00 динара)
 4.   7 бодова – ЈОВАН НОВАКОВИЋ
 5.   6 бодова – МИОДРАГ ТОШИЋ
 6.   5 бодова – ВОЈИН КРСМАНОВИЋ
 7.   4 бода –  СРЕТЕН ПЕРИЋ
 8.   3 бода –  СТАНКО ЖУГИЋ
 9.   2 бода –  РЕШАД БЕСНИЧАНИН
 10.   1 бод – ЈОВАН ВУКОВИЋ
 11.   0 бодова –  ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 12.   0 бодова – ВЛАДИМИР ШАРИЋ
 13.   0 бодова –  ГОРДАНА ШАРИЋ

АНАГРАМ

 1. 12 бодова - ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (1.000,00 динара)
 2. 10 бодова - ГОРДАНА ШАРИЋ (700,00 динара)
 3.   8 бодова – ИВАН АНДОНОВ (500,00 динара)
 4.   7 бодова – ЈОВАН ВУКОВИЋ
 5.   6 бодова – ВЛАДИМИР ШАРИЋ
 6.   5 бодова – МИОДРАГ ТОШИЋ
 7.   4 бода –  ЉУБИСАВ ГРУЈИЋ
 8.   3 бода –  ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 9.   2 бода –  ВОЈИН КРСМАНОВИЋ
 10.   1 бод – РЕШАД БЕСНИЧАНИН
 11.   0 бодова –  КРСТА ИВАНОВ
 12.   0 бодова – СТАНКО ЖУГИЋ
 13.   0 бодова –  ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ

                                                               РЕБУС

 1. 12 бодова - ИВАН АНДОНОВ (1.500,00 динара)
 2. 10 бодова - ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (1.000,00 динара)
 3.   8 бодова – СЛАВКО БОВАН (500,00 динара)
 4.   7 бодова – СТАНКО ЖУГИЋ
 5.   6 бодова – КРСТА ИВАНОВ
 6.   5 бодова – БРАНИСЛАВ НИКИЋ
 7.   4 бода –  ВЛАДИМИР ШАРИЋ
 8.   3 бода –  ВОЈИН КРСМАНОВИЋ
 9.   2 бода –  ЈОВАН ВУКОВИЋ
 10.   1 бод – ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 11.   0 бодова –  МИОДРАГ ТОШИЋ
 12.   0 бодова – СРЕТЕН ПЕРИЋ
 13.   0 бодова –  ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ
 14.   0 бодова - РЕШАД БЕСНИЧАНИН

МАГИЧНИ КВАДРАТ 7X7

 1. 12 бодова - ЈОВАН НОВАКОВИЋ (1.000,00 динара)
 2. 10 бодова - ВОЈИН КРСМАНОВИЋ (700,00 динара)
 3.   8 бодова - ВЛАДИМИР ШАРИЋ (500,00 динара)
 4.   7 бодова – СРЕТЕН ПЕРИЋ
 5.   6 бодова – БРАНИСЛАВ НИКИЋ
 6.   5 бодова – САША ЧОЛАКОВИЋ
 7.   4 бода –  ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ
 8.   3 бода –  ЖИВКО ДОКИЋ
 9.   2 бода –  МИОДРАГ ТОШИЋ
 10.   1 бод – РЕШАД БЕСНИЧАНИН
 11.   0 бодова –  ЈОВАН ВУКОВИЋ
 12.   0 бодова – ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 13.   0 бодова – КРСТА ИВАНОВ
 14.   0 бодова – ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ
 15.   0 бодова - СТАНКО ЖУГИЋ


ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН

 1.  41 бод - ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (5.000,00 динара)
 2.  35 бодова - ВОЈИН КРСМАНОВИЋ (4.000,00 динара)
 3.  31 бод - БРАНИСЛАВ НИКИЋ (3.000,00 динара)
 4.  29 бодова – САША ЧОЛАКОВИЋ (2.000,00 динара)
 5.  27 бодова – СРЕТЕН ПЕРИЋ (1.000,00 динара)
 6.  26 бодова – МИОДРАГ ТОШИЋ
 7.  22  бода –  ВЛАДИМИР ШАРИЋ
 8.  21 бод –  ЈОВАН НОВАКОВИЋ
 9.  20 бодова –  ИВАН АНДОНОВ
 10.  17 бодова – РЕШАД БЕСНИЧАНИН
 11.  15 бодова –  ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ
 12.  12 бодова – КРСТА ИВАНОВ
 13.  11 бодова – ЈОВАН ВУКОВИЋ
 14. – 15.  10 бодова – СТАНКО ЖУГИЋ
                                    -  ГОРДАНА ШАРИЋ
 1.   8 бодова - СЛАВКО БОВАН
 2.   5 бодова - ЖИВКО ДОКИЋ
 3. – 19.  4 бода - ЉУБИСАВ ГРУЈИЋ
                              - ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋ
 1. 0 бодова - РАЈКО КУЗМАНОВИЋ
Награде ће бити послате у четвртак поштом на кућне адресе свих награђених.
Опширнији коментар у вези првенства биће објављен крајем јула.
                                                           Миле Јанковићпонедељак, 16. април 2012.

Пристижу радови за Прво првенство Србије у енигматици

Почели су да пристижу радови за Прво првенство Србије у енигматици.
До сада су радове послали:
РАЈКО КУЗМАНОВИЋБеоград, послао је више малих скандинавки, па очекујемо радове и за друге дисциплине.
РЕШАД БЕСНИЧАНИН – Нови Пазар, послао је радове за свих шест дисциплина, а пирамида није добра јер прва реч није синтагма, па очекујемо да нам пошаље другу.
МИОДРАГ ТОШИЋ – Београд, послао је радове за свих шест дисциплина.
ВОЈИН КРСМАНОВИЋ – Зворник, послао је радове за четири дисциплине, а очекујемо да добијемо и ребус и анаграм.
БРАНИСЛАВ НИКИЋ – Пожаревац, послао је пирамиду, ребус и квадрат, па очекујемо да добијемо и велику и малу скандинавку као и анаграм.
ЈОВАН ВУКОВИЋНова Пазова, послао је радове за свих шест дисциплина.

петак, 10. фебруар 2012.

ПРВО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ЕНИГМАТИЦИ 2012. ГОДИНЕ
КЛИКНУТИ МИШЕМ НА СЛИКУ, И ОНДА СНИМИТИ НА РАЧУНАР, ИЛИ КЛИК МИШЕМ НА СЛИКУ, ПА ДЕСНИМ КЛИКОМ "ОТВОРИ СЛИКУ У НОВОЈ КАРТИЦИ".