субота, 29. децембар 2012.

5352 (РЕКОРД НАД РЕКОРДИМА)

   Вероватно се питате шта значи наслов (5352) овог пост. Читајући разне блогове, енигматске књиге, и у разговору са другим енигмата, често се чује колико је који енигмата објавио енигматских радова у енигматским часописима и другим новинама. Често се те бројке "надувају" ради своје рекламе и величања самог себе. Енигмати се фрљају са хиљадама, па чак и десетинама хиљада тобож објављених радова. Ја сам евиденцију својих објављених радова водио до 1998. године, и након тога сам престао то радим искључиво због недостатка времена и великих обавеза око припремања часописа за штампу. Сада сам био знатижељан да знам колико отприлике имам објављених радова па сам за почетак статистички обрадио 2012. годину (остале године ћу урадити постепено како будем имао времена). И дошао сам до бројке од 5352 објављена енигматска рада што је вероватно рекорд по броју објављених радова у штампаним медијима у једној години. Било би пожељно када би и други енигмати (нарочито они који имају хиљаде и хиљаде објављених радова) на овај начин приказали своју статистику објављених радова, али то се наравно неће догодити.
                                                                                                                              Миле Јанковић 

Попис часописа и новина у којима сам објављивао 2012.године.
                         ИЗДАЊА  "EN-PRESS"-а
КВИЗ СПЕЦИЈАЛ.......................266 скандинавки.
ПИРАМИДА.................................160 скандинавки.
ПИРАМИДА ЕКСТРА ...............280 скандинавки.
МИНИ ПИРАМИДА....................140 скандинавки.
ПИРАМИДА СПЕЦИЈАЛ......... 269 скандинавки.
МИНИ ЧВОР................................105 скандинавки.
ЧВОР.............................................100 скандинавки + 2 магична штита.
ЧВОР СПЕЦИЈАЛ..................... 284 скандинавки.
МИНИ ФЕНИКС......................... 120 скандинавки + 1 магични штит.
ФЕНИКС ........................................69 скандинавки + 2 магична штита.
ПРЕДАХ ......................................120 скандинавке, класичне, беле + 2 магична штита + 2 квадрата + 2 пирамиде + 6 осмосмерки.
ПРЕДАХ СПЕЦИЈАЛ................ 246 скандинавки.
МАЛА УКРШТЕНИЦА ................121 скандинавке, класичне, беле + 3 магична штита + 2 квадрата
КВИЗ ОСМОСМЕРКА................. 50 осмосмерки.
ПРЕДАХ ОСМОСМЕРКА........... 50 осмосмерки.
          
                  ИЗДАЊА "М&Б-COMMERCE"-а
МИНИ ОРБИС............................ 140 скандинавки.
МИНИ ТЕСТ................................ 120 скандинавки + 1 магични штит.
МИНИ СЕЗАМ............................ 140 скандинавки.
СЕЗАМ......................................... 210 скандинавки.
СЕЗАМОВА СКАНДИНАВКА.. 184 скандинавки + 4 магична штита.
ТЕСТ .............................................100 скандинавки.
МАЛА СКАНДИНАВКА............. 120 скандинавки.
ЗАБАВА....................................... 140 скандинавки.
ОРБИС......................................... 200 скандинавки.
СКАНДИНАВКА.......................... 210 скандинавки.
СУПЕР СКАНДИНАВКА............. 70 скандинавки.
ЕКСТРА СКАНДИНАВКА........... 70 скандинавки.
МЕГА СКАНДИНАВКА................ 70 скандинавки.
МЕГА ОСМОСМЕРКА.............. 200 осмосмерки.
СУПЕР ОСМОСМЕРКА.............. 50 осмосмерки.
ЕКСТРА ОСМОСМЕРКА............ 50 осмосмерки.

Дневни лист "Дневник"..........360 скандинавки.
ТВ-Магазин у Дневном листу "Дневник" ...52 скандинавке.
Д-Магазин у Дневном листу "Дневник"......50 скандинавка + 50 бела укрштеница.

Дневник лист "Пресс".....358 скандинавки.
...............................................................................
УКУПНО: скандинавке, класичне и беле укрштенице...........4924
                  осмосмерке .................................................................406
                  магични штитови............................................................15
                  магични квадрати............................................................5
                  пирамиде и клинови ....................................................... 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        ТОТАЛ:   5352
што значи да сам објављивао 446 рада месечно, односно 14,66 радова дневно.

ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ КОЈИ ИЗЛАЗЕ У СРБИЈИ - стање на дан 31.12.2012.ЕНИГМАТСКИ ЧАСОПИСИ КОЈИ ИЗЛАЗЕ У СРБИЈИ - стање на дан 31.12.2012. (који су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије):
1. ИЗДАВАЧ: "EN-PRESS", Нови Сад - 16 часописа
1. ПИРАМИДА
2. МИНИ ПИРАМИДА
3. ПИРАМИДА ЕКСТРА
4. ПИРАМИДА СПЕЦИЈАЛ
5. ПРЕДАХ
6. ПРЕДАХ СПЕЦИЈАЛ
7. ЧВОР
8. МИНИ ЧВОР
9. ЧВОР СПЕЦИЈАЛ
10. ФЕНИКС
11. МИНИ ФЕНИКС
12. МАЛА УКРШТЕНИЦА
13. КВИЗ
14. КВИЗ СПЕЦИЈАЛ
15. ПРЕДАХ ОСМОСМЕРКА
16. КВИЗ ОСМОСМЕРКА

2. ИЗДАВАЧ: "M&B-COMMERCE", Нови Сад - 16 часописа
17. СЕЗАМ
18. МИНИ СЕЗАМ
19. ОРБИС
20. МИНИ ОРБИС
21. ТЕСТ
22. МИНИ ТЕСТ
23. ЗАБАВА
24. МАЛА СКАНДИНАВКА
25. СЕЗАМОВА СКАНДИНАВКА
26. СКАНДИНАВКА
27. МЕГА ОСМОСМЕРКА
28. ЕКСТРА ОСМОСМЕРКА
29. СУПЕР ОСМОСМЕРКА
30. МЕГА СКАНДИНАВКА
31. ЕКСТРА СКАНДИНАВКА
32. СУПЕР СКАНДИНАВКА

3. ИЗДАВАЧ: "SKANDI PRESS", Нови Сад - 14 часописа
33. СКАНДИ
34. МИНИ СКАНДИ
35. СКАНДИ СПЕЦИЈАЛ
36. ЕКСТРА СКАНДИ
37. СУПЕР СКАНДИ
38. СКАНДИТЕКА
39. МИНИ СКАНДИТЕКА
40. СУПЕР СКАНДИТЕКА
41. ПРОБЛЕМ
42. МИНИ ПРОБЛЕМ
43. МИНИ ЗАГОНЕТКА
44. ЗАГОНЕТКА
45. ФАВОРИТ
     МЕГА СКАНДИ (регистрован, али није изашао први број)

4. ИЗДАВАЧ: КОМПАНИЈА НОВОСТИ, Београд - 1 часопис
46. НОВОСТИ ЕНИГМА

ИЗДАВАЧ: "MERX", Нови Сад - 4 часописа
 РЕБУС
 СКАНДИ МАГАЗИН
 ХИТ ЕНИГМА
 КВИСКО
 Сва четири часописа су престали да излазе

5. ИЗДАВАЧ: ПОЛИТИКА АД, Београд - 2 часописа
47. ЕНИГМАТИКА
48. РАЗБИБРИГА

ИЗДАВАЧ: НИП ДЕЧЈЕ НОВИНЕ - ДЕН АРТ, Горњи Милановац - 2 часописа                             
ОДМОР
EUREKA CHAMPION
Оба часописа су престали да излазе

6. ИЗДАВАЧ: ХК БОРО СКОРИЋ АД, НИИК БОРО-МАРБО АД, Лозница - 2 часописа
49. МАРБО МЕГА УКРШТЕНИЦА
50. МАРБО ПЛУС

7. ИЗДАВАЧ: "UNA-PRESS", Београд - 2 часописа
51. ОСМОСМЕРКА
52. ОСМОСМЕРКА СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ

ИЗДАВАЧ: ДИНАРА ПРЕС, Београд - 9 часописа + 1 судоку часопис (СОС СУДОКУ)
52. ИКС ТРИК
53. ИКС ПЕТИЦА
54. СОС
55. ИКС
56. СКАНДИКС
57. МИНИ ИКС
58. ИКС ТРИ
59. МАКСИ ИКС
60. СРПСКИ ЕНИГМАТСКИ КАЛЕНДАР (колико ми је познато није изашао први број)
Сви часописи су престали да излазе

8. ИЗДАВАЧ: "COLOR MEDIA ENIGMATIKA", Нови Сад - 15 часописа + 2 судоку часописа (МИНИ СУДОКУ, ЕКСТРА СУДОКУ)
53. СКАНДИ ХУМОР
54. СКАНДИ СВЕТ
55. СФИНГА
56. ОСМОСМЕРКЕ ОКТОПОД
57. ЈОКЕР
58. МОНОПОЛ
59. МИНИ СФИНГА
60. ОСМОСМЕРКЕ ОСМИЦА
61. МИНИ ОСМИЦА
62. МИНИ ОКТОПОД
63. "50 СКАНДИ"
64. ДОМИНО ЕНИГМАТИКА
65. "100 СКАНДИ"
66. МАКСИ ЈОКЕР
67. МИНИ ЈОКЕР

ИЗДАВАЧ: "ALISA PRESS", Краљево - 1 судоку часопис (ALISA SUDOKU PUZZLE)
КВИЗ АЛИСА - престао да излази

9. ИЗДАВАЧ: ДЕН ПРЕСС, Горњи Милановац
68. ЕУРЕКА
69. ЕУРЕКЕ СПЕЦИЈАЛ
70. ЕУРЕКА ПЛУС

10. ИЗДАВАЧ: СКОРДИСК ЕНИГМАТИКА, Београд - 11 часописа

71. СКОРДИСК БЛОК ЕНИГМАТИКА
72. СКОРДИСК МАЛА ОСМОСМЕРКА
73. СКОРДИСК НАША ОСМОСМЕРКА
74. СКОРДИСК СКАНДИСМЕРКА
75. СКОРДИСК СКАНДИМЕТАР
76. СКОРДИСК НАША СКАНДИ
77. СКОРДИСК СУДОКУ
78. СКОРДИСК ОСМОСМЕРКЕ
79. СКОРДИСК МИКС
80. СКОРДИСК ФОТО ОСМОСМЕРКА
81. СКОРДИСК ЕКСТРА ОСМОСМЕРКА

11. ИЗДАВАЧ: РАЗОНОДА, Београд - 1 часопис

82. РАЗОНОДА